Pedagogisch project

 

Onze visie:

We willen goed onderwijs bieden. Dit doen we door:
- dagelijks ons beste beentje voor te zetten
- de kinderen ‘zorg te bieden
- transparant te communiceren met de ouders en kinderen
- werken aan het welbevinden van de kinderen
- te zorgen voor een leuke schoolomgeving

Dit alles is niet mogelijk zonder een goede teamspirit!


Goed onderwijs leveren door 5 pijlers

Communicatie: goede en open communicatie, dat is een prestatie!

 • Goed opvoeden doe je samen met ouders en het schoolteam. Zo willen wij de kinderen waarden en normen meegeven die ze nodig hebben in het dagelijks leven.
 • Als school streven we naar een open en eerlijke communicatie met ouders waarbij het kind centraal staat. Dit kan tijdens de formele oudercontacten, maar ook voor/na schooltijd.

Teamspirit: een hecht team, dat is subliem!

 • Elk teamlid draagt zijn steentje bij. Op die manier streven we naar eenzelfde visie en vormen we een sterk team. Zo zijn we ook een school die leeft, zichzelf in vraag stelt en veranderingen durft aangaan: een school met vaart!
 • We zijn er voor elkaar en zoeken samen naar oplossingen. Collegialiteit staat voorop en we kunnen op elkaar rekenen. Daardoor zijn we een warme hartelijke school.
 • Als team hebben we een luisterend oor voor iedereen. Zo streven we naar een open communicatie.

Welbevinden: zit iedereen goed in zijn vel? want zo moet het wel!

- Kindvriendelijk

  • Op de eerste plaats staat het welbevinden van onze kinderen, zij kunnen maar goed functioneren als ze zich goed en veilig voelen.
  • We zoeken naar verschillende werkvormen om de betrokkenheid te verhogen.
  • We trachten een klimaat te scheppen waarin alle kinderen zichzelf kunnen zijn.
  • We geven de kinderen het gevoel dat ze steeds op een luisterende leerkracht kunnen terugvallen. Onze klasdeuren staan open.
  • We geven de leerlingen inspraak en laten de bovenbouw een spreekbuis zijn door een verkozen leerlingenraad.
 • Een open kijk
  • Bij ons is iedereen welkom, anders zijn is een rijkdom voor onze school.
  • Sociale vaardigheden, wederzijds respect, beleefdheid vinden we even belangrijk als kennisoverdracht.
 • Gezinsvriendelijk
  • Op onze school kom je thuis, we vormen samen één groot warm huis.
  • We creëren een samenhorigheidsgevoel door klasdoorbrekende activiteiten aan te bieden.
  • We zorgen voor leuke activiteiten waar het volledige gezin welkom is.

Zorg: iedereen krijgt zorg op maat, dat is waar het ons om gaat!

 • Gelijke kansen
 • Elke leerling is voor ons belangrijk, zo proberen we zorg op maat te bieden.
 • Aan de hand van verschillende projecten, dagen we onze leerlingen uit om hun talenten te gebruiken.
 • Dat onze leerlingen graag naar school komen is onze eerste prioriteit.
 • Door een positieve omgang willen we de vertrouwensband tussen de leerling en leerkracht nog versterken.

 

Schoolomgeving: gezond, milieuvriendelijk, veilig en een sportaanbod, dat  zorgt voor groot genot!

 • Gezonde, milieuvriendelijke en veilige school
 • Hier op school drinken we water en eten we gezond. Dit doen we door het aanbieden van gevarieerde maatlijden en het stimuleren van het eten van fruit.
 • We leren de kinderen bewust omgaan met afval, water, energie, …
 • Veiligheid primeert, in en rondom de school.
 • Laat de auto thuis, kom met de fiets of te voet, dat komt ons allen te goed.
 • Wij stimuleren sport op school a.d.h.v. verschillende activiteiten: SVS, sportsnack, loopcross, sportdag.
 • Kinderen ervaren dat sport tof is!