Schoolraad

 

Welke financiële bijdragen mag de gemeente van ouders verlangen om hun kinderen school te laten lopen?
Hoe plant de gemeente de verbouwingswerken aan een school uit te voeren?
Welk studieaanbod mag je voor je kind in de gemeenteschool verwachten?

Deze vragen worden behandeld in de schoolraad. De schoolraad overlegt met de inrichtende macht. Voor de gemeentescholen in Landegem en Nevele is dat het gemeentebestuur van Nevele. Voor een aantal thema’s is het bestuur trouwens verplicht bij de schoolraad het advies in te winnen vooraleer het een beslissing mag nemen. 

Schoolraad = belangrijk?

De taken van de schoolraad werden vastgelegd in een Vlaams decreet. Daarin spreekt men onder meer over aanpassingen aan het schoolreglement en de lestijden, het studieaanbod in de school, verbouwings- en infrastructuurwerken, en het veiligheidsbeleid op de school. Stuk voor stuk onderwerpen die bepalend zijn voor het welzijn van leerlingen, leerkrachten én ouders.

Met de schoolraad krijgt elke ouder een stem in een van deze thema’s. Je kan via de leden van de schoolraad vragen om een punt op de agenda te zetten. Zo participeer je in het beleid van de school van je kind. Net zoals het schoolpersoneel en de lokale gemeenschap dat doen. Ook zij hebben van rechtswege een stem in de schoolraad.

De leden van de gemeenschap zijn niet rechtstreeks betrokken: zij zijn geen ouder of leerkracht. Het zijn wel mensen die begaan zijn met de school in hun buurt en die zich veelal ook nog engageren in andere aspecten van de lokale gemeenschap. In de buurtwerking of het verenigingsleven, bijvoorbeeld. Die mix van mensen maakt dat de schoolraad uiteindelijk evenwichtige adviezen kan uitbrengen met respect voor de school en haar omgeving.

De schoolraad wordt om de vier verkozen en komt minstens driemaal per jaar samen.

Alle adviesthema’s op een rijtje:  

Schoolraad = oudercomité?

Elke Nevelse gemeenteschool heeft een eigen oudercomité, er is maar één schoolraad. Voor oudercomités is er geen specifieke regelgeving. Ook de mensen van het oudercomité engageren zich dubbel en dik voor hun school.  Maar de onderwerpen waarrond gewerkt wordt, zijn anders.  Zo organiseren of ondersteunen de helpende handen van het oudercomité eetfestijnen, het schoolfeest, koekjesverkopen en zelfs een wijndegustatie. De opbrengsten daarvan gaan naar de school, voor bijvoorbeeld pedagogische aankopen of de aanschaf van speelmateriaal.

Elk oudercomité heeft een vertegenwoordiger in de schoolraad. Die behartigt daar de bekommernissen die in de oudergemeenschap leven.

Samenstelling Schoolraad schooljaar 2022-2023

voorzitter

Bart Vertenten

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp op de agenda toe te voegen.

schoolbestuur

Trees Van Hove

pedagogische raad

Els Verkerken
Annelore De Waele
Karien De Vriese

ouderraad

Bart Vertenten
Sylvie De Buck
Wendy Van Loo

lokale gemeenschap

Katrien Van De Velde
Arne Verliefde
Wim Verstraete

directie

Isabelle de Kriek
Philippe Soens

secretaris

Sylvie De Buck

Meer weten?

Achtergrond en regelgeving over de schoolraad vind je op de website van het Vlaams departement Onderwijs  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolraad

Verslagen

18 oktober 2023

6 juni 2023

8 februari 2023

12 oktober 2022

15 juni 2022

18 februari 2022

13 oktober 2021

8 juni 2021

2 februari 2021

6 oktober 2020

2 juni 2020

5 februari 2020

16 oktober 2019

12 juni 2019

19 februari 2019

17 december 2018

4 oktober 2018

30 mei 2018

14 maart 2018

29 november 2017

4 oktober 2017

13 juni 2017

29 maart 2017

7 december 2016

28 september 2016